द्वादश ज्योतिर्लिंग: शिवोत्सव

श्री रामेश्वरम् ज्योतिर्लिंग मंदिर, कन्या रूप पार्वती महोत्सव २०१७

श्री परली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर शिवोत्सव २०१७


श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर शिवोत्सव २०१७


श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर, शिवोत्सव २०१७


श्री त्र्यंम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर,शिवोत्सव २०१७


श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर,शिवोत्सव 2017